esf

Sodelujoče šole

V projektu sodeluje 59 osnovnih šol. V nadaljevanju so predstavljene šole po posameznih skupinah ter priloženi njihovi akcijski načrti samoevalvacije ter poročila o delu.

Šole v 3. skupini:

OSNOVNA ŠOLA

AKCIJSKI NAČRTI

 POROČILA O DELU

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA LAVA CELJE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA KOPER

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA LJUBLJANA

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA

Akcijski načrt 1, 2

Poročilo o delu 1, 2

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR

Akcijski načrt 1, 2

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA VITANJE

Akcijski načrt

Poročilo o delu 1, 2, 3,  4,

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL NOVO MESTO

Akcijski načrt

Poročilo o delu 1, 2

OSNOVNA ŠOLA PRESKA

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA STIČNA

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA

Akcijski načrt 1, 2

Poročilo o delu 1, 2

OSNOVNA ŠOLA VODICE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA PRIJATELJA SODRAŽICA

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI

Akcijski načrt

Poročilo o delu

 

Šole v 2. skupini:

OSNOVNA ŠOLA

AKCIJSKI NAČRTI

 POROČILA O DELU

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU

Akcijski načrt 1, 2

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA LJUBLJANA

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE

Akcijski načrt 1, 2, 3

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA STARŠE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA LENART

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA VIDEM PRI PTUJU

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE

Akcijski načrt 1, 2

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA CELJE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA LOČE

Akcijski načrt

Poročilo o delu

I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

Akcijski načrt

Poročilo o delu

OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS

Akcijski načrt 1, 2

Poročilo o delu

 

Šole v kontrolni skupini:

OSNOVNA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA LJUBLJANA

OSNOVNA ŠOLA VODMAT

OSNOVNA ŠOLA LIVADA LJUBLJANA

OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE – BROD

OSNOVNA ŠOLA LEDINA

OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC LJUBLJANA

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA SMLEDNIK

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA

OSNOVNA ŠOLA ROVTE

OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU

OSNOVNA ŠOLA ŠALEK

OSNOVNA ŠOLA NAZARJE

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ

OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS

OSNOVNA ŠOLA PIVKA

OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK

OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ

SNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ