esf

V okviru projekta Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v izobraževanju je bil 4.11.2010 izveden seminar za učitelje 4. razredov, koordinatorje projekta na šoli ter ravnatelje. Na tem srečanju ste šole pridobile informacije o izvedbi projekta na vaših šolah, predvsem pa ste se seznanili s teorijo dinamičnega modela učinkovitosti v izobraževanju. V nadaljevanju so vam na voljo vsa gradiva iz tega seminarja, poleg tega pa tudi Vprašalnik za učitelje ter opis rezultatov analize tega vprašalnika.

-          dnevni red seminarja, izveden 4. 11. 2010

-          uvodna predstavitev (Gašper Cankar)

-          predstavitev: Dinamični model učinkovitosti v vzgoji in izobraževanju (Darko Zupanc)

-          predstavitev: Dinamični pogled na spodbujanje kakovosti v izobraževanju (Leonidas Kyriakides)

-          Dejavniki učinkovitosti kot izhodišče za razmišljanje učiteljev (gradivo, ki smo ga šolam poslali pred seminarjem)

-          Vprašalnik za učitelje

-          Opis rezultatov analize vprašalnika za učitelje (brez analiz po posameznih šolah)