esf

Aktivnosti v projektu Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v izobraževanju se močno naslanjajo na samoevalvacijo kot proces. Dodatno znanje o samoevalvaciji ste lahko pridobili na seminarju, ki je bil sicer namenjen šolam v 2. skupini. V nadaljevanju je gradivo, ki je bilo predstavljeno na tem seminarju, in vam je lahko v pomoč pri izvajanju samoevalvacije na šoli.

-          Samoevalvacija v šolah - publikacija

-          Predstavitev: Samoevalvacija

-          Načrt izboljšav – primer strukture/vsebine