esf

Novice

  • Najprej bi se vam še enkrat radi zahvalili za sodelovanje v spomladanskem delu izvedbe projekta za učence. Tekom poletja smo podatke vnesli in jih pripravili za analizo, ki jo bomo v kratkem tudi izvedli. Rezultate lahko na šolah pričakujete predvidoma do konca oktobra.

  • Nekatere šole ste že poslale samoevalvacijsko poročilo, ki se nanaša na izvajanje samoevalvacije kot ste si jo zadali v akcijskem načrtu; od ostalih šol pa si samoevalvacijska poročila želimo do sredine oktobra. 

  • Načrtujemo še izvedbo dveh vprašalnikov – prvi vprašalnik je namenjen učiteljem 4. razreda, drugi pa ravnateljem. Vprašalnik za učitelje 4.razreda bo pripravljen v začetku oktobra in bo na voljo za elektronsko odgovarjanje. V kolikor želite vprašalnik v tiskani obliki, nam to sporočite in vam ga bomo poslali. Vprašalnik za ravnatelje pa bo pripravljen konec oktobra oziroma v začetku novembra. Ko bomo od vas dobili odgovore na vse vprašalnike ter samoevalvacijsko poročilo, vam bomo poslali potrdila o sodelovanju v projektu. 

  • V začetku prihodnjega koledarskega leta načrtujemo tudi posvet ob zaključku projekta, kjer boste imeli priložnost predstaviti primere dobrih praksna vaših šolah, svoje izkušnje, svoje videnje projekta, analizo rezultatov vaše šole in vaših učencev, mi pa bomo predstavili skupne rezultate. Načrtujemo tudi izdajo publikacije; povabili vas bomo, da v njej objavite svoje prispevke.

  • Vsekakor pa vas vabimo, da tudi v tem šolskem letu nadaljujete z lani začetimi aktivnostmi, saj le izvajanje samoevalvacije v daljšem časovnem obdobju prinaša večje učinke na rezultate učencev in šole.